Menu

School Logo

Ysgol Gynradd

GreenWay Primary School

The Oaks Federation
Google Search
Google Translate

Ymadrodd yr Wythnos

Ymadrodd 5

Sut wyt ti?

 

Ymadrodd 4

Shwmae! (Diwrnod Shwmae Su'mae)

 

Ymadrodd 3

Pwy wyt ti? Beth ydy dy enw di?

 

Ymadrodd 2

Hwyl fawr! Da boch chi!

 

Ymadrodd 1

Bore Da! Prynhawn da!

Top